zagborz1

پروژه زاگبُرز – Zagborz

شرکت اسکای گیت در حال پیاده سازی پروژه تجارت الکترونیکی به نام زاگبُرز (Zagborz) در موضوع گردشگری می باشد. این پروژه از سال 1391 شروع شده و در سال 1395 به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه زاگبرز دروازه ای به سوی آسمان خواهد بود.
پیاده سازی این پروژه تحولی در صنعت گردشگری خواهد بود.
کسب و کار با گردش را برای شما به ارمغان می آوریم.

What clients say

See all testimonials